Studia rekrutacja

Wielu młodych ludzi podejmuje studia Wrocław

Schody dla kategorii: Edukacja, nauka

Każdy uczeń, który osiągnął dobry wynik na maturze zastanawia się nad tym, czy rozpocząć studia. Rekrutacja na wszystkich kierunkach jest otwarta dla każdego, kto zdał egzamin dojrzałości. Jednak na pewne studia Wrocław jest łatwiej się dostać, na inne trudniej. rekrutacja wrocław przebiega jednak podobnie prawie na wszystkich kierunkach. Różnica polega tylko na liczbie dostępnych miejsc. Najwięcej wolnych miejsc na pierwszym roku mają od lat humanistyczne studia. Rekrutacja na nich jest więc najłatwiejsza. Dużo trudniej jest jeśli chodzi o studia techniczne. Jeszcze do niedawna powszechne były egzaminy wstępne na studia Wrocław. Jednak obecnie rekrutacja Wrocław polega na stworzeniu rankingu kandydatów według punktów zdobytych na maturze. Dodatkowe punkty otrzymuje się za udział w olimpiadach przedmiotowych oraz za wyróżnienia w nauce. Jeśli liczba punktów jest taka sama jako dodatkowe kryterium stosuje się wyniki rozmowy kwalifikacyjnej na studia. Rekrutacja jest wówczas dwustopniowa. Rozmowa z kandydatem może mieć różny przebieg. Najczęściej zadawanym pytaniem jest to, dlaczego kandydat wybrał akurat te studia wrocław. Na rozmowie mogą się również pojawić pytania dotyczące wiedzy związanej z wybranym kierunkiem studiów. Pytania takie mają na celu zbadania znajomości tematu przez ucznia, jak również jego predyspozycji do podjęcia nauki na danym kierunku. Rekrutacja Wrocław wielokierunkowo sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia.

Zobacz również: www.rekrutacja.up.wroc.pl

Formularz opiniujący

Podaj swoje dane osobowe

Podaj treść opinii